top of page

אימון לסטודנטים

סטודנטים יקרים, וודאי הסיטואציה הזאת מוכרת לכם:

מתקשים להגיע בזמן  להרצאה, מתקשים לעמוד בלוחות זמנים צפופים של מבחנים והגשת עבודות מורכבות, דימוי עצמי נמוך באשר למה שמסוגלים לעשות, שוכחים היכן הנחתם את החפצים, קשה לכם עם התארגנות, מאוד מוסחים וקשה לכם להתרכז? לא מצליחים לזכור את החומר הלימודי? מכאן עלולה להתדרדר רמת הציונים, ואף להעמיד בסיכון את היכולת לסיים את התואר לקריירה הנכספת.

הבעיה מוכרת לי מקרוב אישית ומקצועית, מבינה ומזדהה עם התהליך והבעיה, ויודעת שניתן לחיות בחוויה אחרת.

פיתחתי גישת אימון ייחודית ומותאמת אישית. ניתן לעזור לסטודנטים שחווים תקיעות ונמצאים במקום שבו קשה לצאת ממנו לבד. יש בידיי מיומנויות אימוניות, מיומנויות לימודיות, ניסיון בשטח עם קבלות, בעלת השכלה ונסיון מתאימים לנתינת כלים לסטודנטים.

חשוב שתדעו שבעזרת אימון ממוקד תוצאות, ניתן יהיה לשפר את ההתנהלות היומיומית שלך.

תוכלו ללמוד טוב יותר, לשפר את ההישגים שלכם, לפנות זמן חופשי. יינתנו לך כלים שיסייעו לך כסטודנט ולחיים בכלל.  בטווח קצר של זמן, תגיע לתוצאה ארוכת-טווח! בניית תוכנית אימון פרטנית לגופו של עניין תסייע ביעילות בכל מקרה באופן אישי, איכותי, מובנה ומותאם בדיוק לפי צרכיך. בגישה טיפולית  ואימונית ייחודיות המותאמות לעידן שלנו. תוכל  להפנים הרגלי עבודה חשובים ובסיסיים כגון אסטרטגיות למידה, התארגנות לעבודה וללמידה ללא דיחוי, התמקדות וגיוס משאבי קשב במטלה נדרשת לביצוע, דחיית הסחות ודחפים תוך כדי עבודה.

bottom of page