top of page

למה הכוונה מהפרעה למתנה?

אז איפה המתנה? ומה טוב בליקויי הקשב שלי?

(כמובן, לא כל התכונות גם יחד, וכן אלו משתנים מאדם לאדם),

קבלו רשימה שליקטתי מהמתאמנים שלי:

הם מצטיינים באינטליגנציה גבוהה

הם בעל אנרגיה גבוהה

הם מצטיינים בסקרנות שלהם

יש להם רגישותם לזולת

הם בעלי דמיון מפותח

הם יצירתיים

הם אנשים רגישים

הם ספונטניים

יש להם נטייה להרפתקנות

הם אנשים חמים

הם חכמים

הם טובי לב

הם מתלהבים מדברים רבים

יש להם יכולת לראות את התמונה הגדולה

יש להם יכולת לראות את הפרטים הקטנים

הם עקשנים

הם בעלי חוש הומור

יש להם יכולת המצאה

יש להם יכולת אלתור,

רבים מהם בעלי חוש אמנותי מפותח

הם בהחלט מיוחדים

רבים מהם מאוד מוכשרים

bottom of page