top of page

עוד סיפורים 

מגיע לכם החזר ממס הכנסה

זה לא סוד שלגדל ילדים מצריך עלויות, וכשמדובר על ילדים עם הפרעת קשב וריכוז או ליקויי למידה העלויות ברוב המקרים גבוהות אף יותר. אני נשאלת לא מעט על הסוגיה הזאת, אף שאני לא יועצת מס או רו"ח, אני מגישה את הדברים בשם אומרם

כידע וכשירות לציבור.

ילדכם עבר ועדת השמה? בחינוך המיוחד וגם בחינוך הרגיל מגיע לכם החזר ממס הכנסה!

לאחרונה יש התקדמות במודעות של מוסדות המדינה לאתגרים של גידול ילדים עם הפרעת קשב או ליקויי למידה, אולם לא כל ההורים מודעים לזכויותיהם. קבלו מידע מעודכן מרו"ח רונן פרלמוטר, בוגר מס הכנסה ומנכ"ל פרלמוטר ייזום בע"מ.

  1. בכמה מתבטא החזר מס בגין ילד לקוי למידה? תשובה: הורים לילדים לקויי למידה זכאים להחזר מס בגובה 2 נקודות ששווין 5,232 ₪ לכל שנה.

  2. מהם התנאים לקבלת החזר המס? תשובה: על מנת לקבל את החזר המס לכל שנה, יש להציג אישור של ועדת השמה. האישור צריך להכיל המלצה להפנות את הילד ללימודים במסלול החינוך המיוחד. ההחזר יינתן להורים המשלמים מס הכנסה.

  3. ...ואם למרות החלטת ועדת השמה הילד איננו לומד בחינוך המיוחד? תשובה: על פי חוזר מס הכנסה מלפני מספר שנים, הרי שאם הילד לומד במסגרת החינוך הרגיל למרות שהופנה על ידי ועדת השמה למסגרת החינוך המיוחד, עדיין זכאים ההורים להחזר המס. טיפ להורים: אם לילד יש לקויות למידה ואינכם מעוניינים לשלוח אותו לחינוך המיוחד, כדאי בכל מקרה להפנות אותו לוועדת השמה כדי לקבל את החזר המס. שימו לב: יש לחדש את אישור ועדת ההשמה כל 3 שנים.

  4. האם ההורים זכאים להחזר מס עבור שנים קודמות? תשובה: ניתן לבקש החזר מס עבור 6 שנים אחורה. לפי חישוב של החזר מס מקסימלי לשנה בגובה 5,232 ₪ , הרי שהחזר מס ל-6 השנים האחרונות יתבטא בסכוםשל יותר מ-30 אלף ₪!

  5. האם הורים גרושים זכאים להחזר מס לכל הורה בנפרד? תשובה: על פי הבהרה שפרסמה רשות המיסים, זכאי כל הורה בנפרד לקבל נקודות זיכוי בגין הילד!. אם אחד ההורים לא קיבל נקודות זיכוי בעבר, כדאי שיזדרז להגיש דוחות מלפני 6 שנים.

  6. האם הורים לילד שלומד בגן לחינוך מיוחד זכאים גם הם להחזר מס? תשובה: הזכאות להחזר מס מתחילה כבר בגילאי גן הילדים. גם כאן, על הילד לעבור ועדת השמה שממליצה על הפנייה לחינוך המיוחד.

  7. מה קורה כשהנער לומד בבית הספר התיכון? תשובה: בתיכון יש מסלול לחינוך מיוחד בשם 'מסלול 07' . במקרה זה יש להציג אישור ועדת השמה ואישור על לימודים במסלול 07 .

  8. האם ניתן לקבל כספים גם מהמוסד לביטוח לאומי? תשובה: במקרה של הפרעות קשב וריכוז ברמה גבוהה, ניתן לפנות כבר בגיל צעיר לביטוח הלאומי, לוועדה לקביעת אחוזי נכות. במקרים אלו ניתן לקבל קצבה מביטוחלאומי. במידה ואחוזי הנכות עוברים רמה של 74% נכות, ניתן להמשיך לקבל נקודות זיכוי גם אחרי גיל 18.

  9. מהן זכויות סטודנטים עם ליקויי למידה ו/או הפרעת קשב? תשובה: אם הסטודנט הוכר בביטוח לאומי כבעל 20% או יותר אחוזי נכות, ניתן לפנות למחלקת שיקום בביטוח לאומי . מחלקת השיקום תסייע לו בשנת הלימודיםבסכומים גדולים עבור שכר לימוד, ציוד לימודי, השתתפות בשכר דירה ועוד.

סיכום הורים לילדים עם לקויות למידה והפרעת קשב מוציאים סכומים רבים לטיפול בילדיהם. מומלץ שיגישו דו"חות לרשות המיסים ויקבלו את הכספים המגיעים להם כחוק. חשוב! לצורך הגשת הדו"ח השנתי, יש לצרף את כל המסמכים המתאימים. נדרשת בקיאות מקצועית של רואה חשבון או יועץ מס, כי הגשה רשלנית תגרור תשלום מס הכנסה.

רו"ח רונן פרלמוטר 054-8266738 מנכ"ל פרלמוטר טמיר ייזום בע"מ

לתיאום פגישת הכרות

Thanks! Message sent.

bottom of page