top of page

עוד סיפורים 

...אם משהו היה אומר לי


הנה מתחילה לה שנה חדשה, עבור הורים לילדים המתמודדים עם קשב וריכוז, ההורים הם חלק מההתמודדות, כי איזה מורה פרטי יסכים להגיע ב- 22:00 בלילה להכין עם הילד שעורי בית, כי זה הזמן שהילד שלנו מצליח לאסוף את עצמוולהתיישב ? השלב הראשון הוא להבין מה הם עוברים, מה נמצא מתחת לפני השטח, הדברים שאולי לא מספרים לכם, ואז להבין ולהעצים אותם. מכאן כבר יתחיל שינוי שיכול לשנות את ההתנהלות וההתייחסות כולה. לפתיחת הקישור:

לתיאום פגישת הכרות

Thanks! Message sent.

bottom of page