top of page

עוד סיפורים 

ללכת על ביצים

התחלנו תהליך לפני חודשיים לערך, והיום היא משתפת:

"חושבת על איך פעם הייתי פעם ומה אני עכשיו. אני מעיזה יותר. זה בזכות השיחות האלה." היא אומרת באנחת רווחה.

"למה את מתכוונת?" אני שואלת

"ועד ההורים רצה ליזום פעילות, ולא הייתי שלמה עם זה, בעבר היה לי קשה להגיד 'לא' והייתי מתפשרת או מסרבת, אבל אוכלת את עצמי מבפנים, כיום אני הולכת עם האמת שלי מול ההורים בנעימות ללא התפתלות. מרגישה טוב עם עצמי, המסרים שאני משדרת הם חד משמעיים, ואני מרגישה טוב עם מה שאני חושבת ועם מה שאני אומרת"...

אז את כבר לא מהלכת על ביצים?! -

מ ד ו י י ק ! היא מחייכת ופניה קורנות.

תחשבו שאם אנרגיה היתה שק של מטבעות, כמה אנרגיה/מטבעות אתם מבזבזים ביומיום על דברים לא ענייניים, עד שכבר לא נשאר כוח לדברים החשובים באמת.

לתיאום פגישת הכרות

Thanks! Message sent.

bottom of page